Kyrklig begravning

Som medlem i Svenska kyrkan har ni möjlighet att ha begravningen i en kyrka eller kapell. En kyrkomusiker ansvarar för orgel- och piano musik vid begravningen. Den präst som skall hålla i begravningen kommer att kontakta er där ni får tillfälle att berätta om er närstående, välja psalmer och musik som kyrkomusikern skall framföra. Vill ni ha solosång eller annan instrumental musik så kontaktar ni oss på begravningsbyrån.

Här är ett exempel på hur en kyrklig begravning kan se ut i sin ordning:

1. Klockringning
2. Inledande musik
3. Psalmsång
4. Griftetal
5. Bön
6. Överlåtelsen. Prästen överlämnar den avlidne till den sista vilan med tre skovlar jord        eller med ett korstecken
7. Bibelläsning
8. Psalmsång
9. Avskedstagande med defilering. Man går fram till kistan och tar avsked.
10. Begravningsbön, Herrens bön (Fader vår)

11. Begravningsbön, Herrens bön