Bårtransport

När en person avlider behöver personen komma till ett bårhus. Bedrot Begravning når ni alltid. Vi har jour dygnet runt. Avlider personen på ett sjukhus så transporteras den avlidne till bårhuset av personal där. Den avlidne vistas sedan på bårhuset tills ni har besökt oss och valt den kista som er anhörig skall vila i. 

När du anlitar oss utför vi bårhämtningen utan kostnad för er.

Ring 0470 – 77 55 50 för hjälp dygnet runt

Vi använder oss alltid av begravningsbil för transport av en kista eller en bår. Vi kör aldrig med två, för varandra, okända personer i begravningsbilen.
Vi har en tydligt utarbetad etik för omhändertagande och transporter. Vi behandlar alltid  er anhörig som om det vore vår egen familjemedlem.
När ni anhöriga känner er redo kan ni eller personal på vårdboendet kontakta oss för att beställa transport. Tidpunkten för hämtningen kan vara allt från några timmar till dagen efter dödsfallet beroende på omständigheterna. ​Prata med personalen som vårdat er anhörig om detta och hur det brukar gå till.

Ibland finns det möjlighet att lägga den avlidne direkt i sin kista och köra kistan till bisättningsrummet. Fråga oss gärna om det finns möjlighet till detta.

Det kan kännas fint att få vara med att (och) följa båren eller kistan till begravningsbilen.
Att få hjälpa till att bära den sista biten är ett enkelt sätt att vara delaktig i omhändertagandet.

Kostnaden för transporten till bårhus debiteras dödsboet senare på fakturan för begravningen.

I vissa landsting finns det begravningsbyråer som sköter transporterna enligt ett upphandlat avtal. Ni är inte tvingade att anlita just den byrån för planering och genomförande av begravningen.

 

Varmt välkommen
att besöka oss.

Ring: 0470 - 77 55 50

Vi har jour dygnet runt

Öppettider:
Måndag - Fredag
9.00 - 16.00
Övriga tider efter överenskommelse.