Checklista inför bouppteckning

Leta efter testamente!

Det är inte alla som upprättar ett testamente, men om det finns ett sådant är det väldigt viktigt att det hittas innan du börjar arbeta med bouppteckningen, eftersom det kan påverka vilka som ska ärva. Testamenten registreras inte hos någon myndighet utan den avlidne kan ha förvarat testamentet i bankfack, kassaskåp eller i hemmet bland viktiga papper, eller varför inte upptejpat på undersidan av bordsskivan. Det finns även förvaringstjänster, och den avlidne har då tecknat avtal för att testamentet ska förvaras säkert och skickas ut efter dödsfallet. Kom ihåg att testamentet måste hittas i original.

Tidigare avliden makes/sambos bouppteckning

Om den avlidne har ärvt en tidigare make eller sambo behöver du beställa fram bouppteckningen efter denne, för att kontrollera om det finns efterarvingar som har rätt till arv nu. Bouppteckningen kan beställas med hjälp av personnumret från Skatteverket eller Riksarkivet.

Namn och postadress till dödsbodelägare och efterarvingar

Dödsbodelägare är de som har rätt till bodelning eller arv enligt lag eller testamente. Efterarvingar är de som har rätt till arv enligt lag eller testamente efter att någon av dödsbodelägarna avlidit.

Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till bouppteckningsförrättningen, som är ett möte där man går igenom vad som finns i dödsboet. Det är därför viktigt att du har postadress till alla inblandade så att de kan få en kallelse till mötet.

Inventering av tillgångar och skulder

Det finns tyvärr ingen central sammanställning över en persons alla tillgångar, (t ex bankengagemang och fastigheter), och skulder (t ex lån, räkningar och kvarskatt). Istället får du gå igenom den avlidnes hem i jakt på bankbesked, deklarationer m.m. Även efterlevande makes tillgångar och skulder ska kartläggas. När du vet vilka slags tillgångar och skulder som finns är nästa steg att undersöka hur mycket de var värda på dödsdagen.

Även här är det viktigt att vara noggrann. Om det dyker upp fler tillgångar och skulder efter att bouppteckningen registrerats kan man behöva göra en tilläggsbouppteckning.

Det här är några av de frågor som tas upp i samband med bouppteckningsförrättningen och som ska antecknas i bouppteckningen. Det kan finnas ytterligare dokument att leta rätt på, som gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal. Om du känner dig osäker på hur all information ska antecknas i bouppteckningen och hur bouppteckningsförrättningen ska gå till är du välkommen att höra av dig till oss på Bedrot Begravning. Vi har stor erfarenhet av bouppteckningar och hjälper dig gärna att se till att allt går rätt till.

Varmt välkommen
att besöka oss.

Ring: 0470 - 77 55 50

Vi har jour dygnet runt

Öppettider:
Måndag - Fredag
9.00 - 16.00
Övriga tider efter överenskommelse.