Gäst vid begravning

Begravningen är en viktig stund i sorgeprocessen och en möjlighet att känna samvaro och värme med familj, släktingar, och vänner. Att få vara tillsammans i sorg är att påbörja ett läkande av förlusten. Din närvaro är viktig. För dig själv, även om du och den avlidne inte träffades så ofta och för de närmast anhöriga. Dela gärna med er av era minnen.
Det kan skänka både tårar av saknad, glädje och tacksamhet.

Om plats, datum och klockslag är angivet i dödsannonsen så innebär det att alla som vill närvara får göra det. Ni behöver inte anmäla er till detta. Om det är en minnesstund efteråt ber vi er att kontakta oss om ni vill närvara på denna.

Placering

När ni kommer till kyrkan eller kapellet finns det alltid en representant från Bedrot begravning på plats. Vi påbörjar förberedelserna ca 1,5 timmar innan begravningen börjar. Om ni har beställt blommor är dessa utplacerade runt kistan eller urnan och i lokalen. Placering av blommor bestäms utifrån släktskap, färg och form. Om ni vill leverera blommorna själva så se till att ni kommer i god tid. Lämna blommorna helst 30 minuter innan begravningen. Berätta gärna vilken relation ni har till den avlidne. Det blir lättare för oss att placera er bukett då.

Om ni har beställt handbuketter så ligger dom och väntar på er, uppmärkta med namn, i anslutning till entrén.

Begravningsbyråns representant eller vaktmästaren kommer att visa er vilka platser ni skall sitta på. Den närmaste familjen sitter alltid längst fram. Vilken sida kan variera mellan olika kyrkor och kapell. Bakom familjen sitter släktingar.

Vänner sitter i första hand på motsatt sida som släkt. Sätt er gärna långt fram så att ni ser och hör bra. Dessutom kan det kännas fint att det inte är tomma platser jämte den närmaste familjen. I de fall när det inte är många släktingar kan även nära vänner sitta på högersidan.

Under begravnings ceremonin leder officianten er genom att säga till när det är gemensam sång och när ni skall stå upp och sitta ner.

Vid avskedstagandet visar representanten, eller officianten, fram den närmaste familjen först, därefter släkt, följt av vänner. Alla tar avsked på liknande sätt som familjen. Ibland går man fram så att man har ryggen mot församlingen men oftast går man runt och fram till kistans fotände. Där lägger man ner sin handblomma, bugar/niger eller kanske vidrör kistan. Idag är det lika vanligt med handbukett för både män och kvinnor.

Vill du hålla ett tal till den avlidne och anhöriga så meddela begravningsbyrån och officianten, så bestämmer vi tillsammans om detta är lämpligast att göra under begravningen eller på minnesstunden.

För att beställa blommor. Ring 0470- 77 55 50 eller maila info@bedrotbegravning.se