Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Begravningen betalas av dödsboet, men vad händer när den avlidne inte har medel som täcker begravningskostnaden? Genom det sociala skyddsnät som finns idag är vi också skyddade när vi dör.

Detta innebär att dödsboet kan få ekonomiskt bistånd från Kommunen om det inte finns tillräckligt med pengar till begravningen. Alla kommuner har rätt att utforma sina egna regler för att bevilja ekonomiskt bistånd, men det finns några regler som är gemensamma och viktiga att följa.

Räkningar som betalats efter dödsdagen räknas av mot ett eventuellt bistånd. Inga tillhörigheter får heller flyttas från den avlidnes bostad. Kontakta kommunens dödsbohandläggare som ni når via Socialförvaltningen i den kommun den avlidne är skriven. För att förhindra att det dras pengar från kontot är det viktigt att säga upp eventuella autogiron.

Varmt välkommen
att besöka oss.

Ring: 0470 - 77 55 50

Vi har jour dygnet runt

Öppettider:
Måndag - Fredag
9.00 - 16.00
Övriga tider efter överenskommelse.