Försäkringsinventering

Vilka försäkringar finns?

Vi samarbetar  med en unik tjänst där vi kontaktar och inventerar de engagemang dödsboet hade hos respektive försäkringsbolag, så att dödsboet inte förlorar pengar som det faktiskt har rätt till. Vi sammanställer eventuella engagemang hos dessa bolag.

Vi inventerar bland annat begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner,
olycksfallsförsäkringar, tjänstegruppliv.
Vi kan kanske hjälpa er att hitta pengar som ni antagligen gått miste om annars.

Ni når oss med era frågor på tel 0470 – 77 55 50