Gravsten

Vi är återförsäljare för GRF gravstenar och har deras sortiment hos oss. Vi hjälper er med kompletteringar och försäljning av nya gravstenar.

 

Vi ritar upp nya gravstenar, ordnar komplettering av text på gravsten samt utför renoveringar. 

”Där borta vid pilen…..”

Både nu och förr väljer man oftast en kyrkogård som man har en anknytning till. Det kan vara en familjegrav där tidigare generationer begravts eller att skapa en ny familjegrav. Det finns många sätt att resonera sig fram till vad som passar er bäst. Vår erfarenhet är att man inte skall lägga allt för stor vikt kring den avlidnes önskemålen kring en besvärande skötsel av gravplatsen. Det finns olika skötselfria gravplatser där man vet mer exakt var urnan är gravsatt. Bestäm vad som är viktigt för er, ni som vill vårda platsen och era behov.

 

På en plats för evigt

När ni valt kyrkogård skall ni välja kvarter om ni skall ha en ny gravplats. Det finns olika utformningar på de olika delarna av kyrkogården. De olika delarna kallas kvarter. Vissa kvarter tillåter bara stående stenar som skall vara inom vissa angivna mått, vissa kvarter skall det vara liggande stenar. Ja variationen mellan kvarter och kyrkogårdar är minst sagt stor. Vi hjälper till med kontakten med de som kan visa er runt på kyrkogården.

Titta först runt på egen hand för att  hitta ett vackert område.

Skrivet i sten

Vad skall stå på stenen förutom namn, år och datum? Skall det lämnas plats för andra personers framtida namn? Typsnitt, utformning och kanske en dekor? Valen är många. Vi hjälper er.